Articles
Article Link
RUTH V. SHARMAN GIRAUT DE BORNEIL: "MAESTRE DELS TROBADORS" 52.1 (1983), 63-76